MS 3mp dome

55000

MS бредийн дотор зориулалттай камер. 3 мега фиксел 90 градусын өнцгөөр хардаг