MS 3mp гадна

55000

MS бредийн гадна зориулалттай камер. 3 мега фиксел 75 градусын өнцгөөр хардаг. Бороо ,халуун хүйтэний хамгаалалттай