32CH NVR SEETONG

280000

8mp хүртэл чадалтай 32 camera  гаргах боломжтой 

Onvif

Хянах апп: SeeTong

Хард оролт :2