V380 4G гадаа camera

150000

V380 app-аар хянах боломжтой гадаа  camera.

internet гүй орчинд  4G sim ээр ажиллана 

80° харах боломжтой  Шөнө өнгөт дуу бичнэ эргүүлээд харилцан ярих боломжтой.

Холбоотой бүтээгдэхүүн