32ch nvr

250000

8mp camera хүртэл дэмжиж ажиллана 16 camer зэрэг ухрааж болно